Sauerlandgids.nl

Welkom op Sauerlandgids.nl
Het online magazine over het prachtige laaggebergte Sauerland in Duitsland.

Sauerland informatie


Hotel zoeker

Bezienswaardige steden en dorpen

Sauerland tips

Hotel zoeker

Vakantieparken

Werdohl

Werdohl is een middelgrote gemeente van ruim 18.000 inwoners in het Sauerland gelegen in de dalen van de rivieren de Lenne en de Verse. De gemeente bestaat uit elf kernen naast Werdohl zelf. Het hoogste punt van de gemeente Werdohl ligt op 449 en het laagste punt op 162 meter. Het grootste deel van het grondgebied van de gemeente wordt in beslag genomen door landbouwgrond en bos. Over de weg is Werdohl te bereiken via de A45, de B229 en de B236. Over het spoor is Werdohl met een regionale verbinding te bereizen.

De oudste archeologische vondsten in Werdohl stammen uit de middensteentijd. Werdohl was al vroeg een kruispunt van belangrijke verbindingswegen, getuige de vondst van een grafheuvel van 6000 jaar oud. In de middeleeuwen was het de weg van Keulen naar Soest die bij de voorde van Werdohl de Lenne kruiste. Voor de twaalfde eeuw ontstond bij die voorde een kerkdorp. Werdohl wordt voor het eerst in een oorkonde genoemd in 1101. Grote rampen bleven Werdohl niet bespaard. In 1535 werd de houten brug over de Lenne weggespoeld en pas twintig jaar later door een stenen brug vervangen. In het begin van de zeventiende eeuw heerste regelmatig de pest in Werdohl en de achttiende eeuw waren het een aantal grote branden die dood en verderf zaaiden. Werdohl werd lange tijd bestuurd vanuit Neuenrade, maar in de negentiende eeuw was Werdohl verreweg de grootste kern, zodat de stad uiteindelijk in 1891 zelfbestuur kreeg en in 1936 zelfs stadsrechten. Pas in de negentiende eeuw beleefde Werdohl een economische opgang met de metaalverwerking. Op veel plaatsen in de gemeente werden ertsen aan de oppervlakte gewonnen. Vooral om het goed smeedbare Osemundijzer voor de ijzerdraadproductie was Werdohl bekend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten 1000 dwangarbeiders in de Werdohlse industrie, maar de stad zelf kwam de oorlog ongeschonden door.

Tot de bezienswaardigheden van Werdohl behoren naast het erfgoedmuseum het stadhuis in neobarokstijl uit 1910, de Busenhof, een classicistisch monument opgericht in 1822 na de laatste vernietigende stadsbrand, het stationsgebouw, de parochiekerk Sint Michael uit 1901 en de Christuskerk uit 1866 en de Petrus Canisiuskerk in Eveking. De grootste charme van Werdohl voor de toerist ligt in de omringende natuur die doorkruist wordt door ruim 155 kilometer goed bewegwijzerde wandel- en fietspaden. Hieronder ook het langeafstandsfietspad de Lenneroute van 140 kilometer door het Sauerland. Andere vormen van vrijetijdsbesteding die in Werdohl beleefd kunnen worden, zijn vissen en klimmen. Onderdak voor de nacht en voor iedere beurs kunnen de vakantiegangers ruimschoots vinden in Werdohl in de hotels, pensions en vakantiewoningen.

>> Dorpen en steden in het Sauerland


Grotere kaart weergeven